Regulamin Sklepu Internetowego cherrish.pl

 

Dane kontaktowe i firmowe

Sklep internetowy cherrish.pl jest prowadzony przez:
CHERRISH Agata Czerniszewska z siedzibą ul. Pohulanka 62, 05-082 Kwirynów Tel.: 501 95 66 99 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: 5311690245, REGON 147088044.

Słowniczek

Magazyn – magazyn zlokalizowany przy ul. Pohulanka 62, 05-082 Kwirynów, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

CHERRISH – Działalność Gospodarcza z siedzibą w ul. Pohulanka 62, 05-082 Kwirynów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: 5311690245, REGON 147088044, zwaną dalej „Działalność Gospodarcza”.

Sklep stacjonarny – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez CHERRISH lub przez osoby związane z CHERRISH umowami o współpracy.

Sklep Internetowy cherrish.pl – prowadzony przez Działalność Gospodarczą sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.cherrish.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego cherrish.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego cherrish.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym cherrish.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Działalności Gospodarczej podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Saszetka – tzw. nerka, czyli torebka na pasku z klamrą wykonana z różnych tkanin; dzianin; skóry naturalnej itd. W zależności od rodzaju wykonania wyszczególnia się następujące rodzaje saszetek: Saszetka PRINT – saszetka wykonana z różnego rodzaju gotowych tkanin; Saszetka DRUK – saszetka wykonana z tkaniny poliestrowej; nadrukowanej; Saszetka – HAFT – saszetka posiadająca dowolnie umieszczony haft na saszetce; Saszetka SKÓRA – saszetka wykonana ze skóry naturalnej; Saszetka ĆWIEK – saszetka wykonana z dowolnego materiału posiadająca ćwieki czy nity. Saszetka posiada podszewkę z różnych tkanin/dzianin, w różnych kolorach wyszczególnionych na stronie produktowej. Saszetka posiada plastikową klamrę, oraz plastikowy regulator. Saszetka posiada poliestrowy, regulowany pasek. Saszetka posiada dwie kieszenie – z przodu główną komorę oraz z tyłu oddzieloną mniejszą – obie są otwierane na suwak błyskawiczny. Niezależnie od rodzaju użytego materiału wykonania, saszetki mają ten sam rozmiar. Szerokość torebki (bez paska) 33cm. Regulowana długość paska 40-125cm. Szerokość górnej części 8,5cm. Wysokość przedniej części 10,5cm. Długość przedniego suwaka 22cm. Długość tylnego suwaka 14cm. Na życzenie Klienta długość paska można zwiększyć lub zmniejszyć.

Rękawiczki – rękawiczki z jednym palcem wykonany z dzianiny poliestrowej, nadrukowanej, przypominającej mikrofibrę. W środku znajduje się ocieplenie wykonane z polaru. Wewnątrz ocieplenie posiada wszytą gumkę na wysokości nadgarstka. Rękawiczki mają wszytą na zewnątrz klamerkę, która łączy prawą z lewą rękawicą. Niezależnie od modelu rękawiczki mają jednakową wielkość. Długość rękawiczki 30cm. Obwód rękawiczki w palcach 23cm. Obwód rękawiczki w miejscu ściągacza 18-23cm. Długość kciuka 10cm. Na życzenie Klienta wielkość rękawiczki lub jej części może ulec zmianie.

 

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 501 95 66 99 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://cherrish.pl/kontakt/ lub pisząc bezpośrednio na maila info@cherrish.pl podając w tytule zagadnienie jakiego dotyczy sprawa.
Biuro Obsługi Klienta znajduje się w siedzibie firmy, czyli przy ul. Pohulanka 62, 05-082 Kwirynów.

Postanowienia ogólne, rozliczenia

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego cherrish.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym cherrish.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów. Anulowanie bądź reklamacja zamówienia następuje poprzez napisanie maila na adres info@cherrish.pl z dopiskiem „Anulowanie zamówienia” bądź „Reklamacja”.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego cherrish.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego cherrish.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego cherrish.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego cherrish.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego cherrish.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego cherrish.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego cherrish.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Działalność Gospodarcza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego cherrish.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego cherrish.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego cherrish.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego cherrish.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

Logo Dotpay_210x80

Rejestracja/Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego cherrish.pl

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym cherrish.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres dostawy, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego cherrish.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Hasło Klienta zostaje automatycznie utworzone i stanowi losowy ciąg cyfr i liter.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym cherrish.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego cherrish.pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym cherrish.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego cherrish.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym cherrish.pl

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego cherrish.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego cherrish.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta.

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym cherrish.pl tworzony jest profil Klienta. Dane podane w profilu dostępne są tylko i wyłącznie administratorowi strony www.cherrish.pl czyli Działalności Gospodarczej. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego cherrish.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego cherrish.pl.

4. Działalność Gospodarcza uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego cherrish.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym cherrish.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego cherrish.pl mogą być zgłaszane Działalności Gospodarczej za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Informacje o produktach

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego cherrish.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego cherrish.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Działalność Gospodarcza zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym cherrish.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Warunki realizacji zamówień

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego cherrish.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego cherrish.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient musi dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

e) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie” lub równoznaczne;

1. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

3. Działalność Gospodarcza uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Działalności Gospodarczej oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Działalność Gospodarczą zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Działalności Gospodarczej o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Działalność Gospodarcza zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

7. Działalność Gospodarcza zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Działalności nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Działalność Gospodarcza poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail, lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Działalność Gospodarcza może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Działalność Gospodarcza będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Działalność Gospodarcza będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Działalności Gospodarczej), Działalność Gospodarcza dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Działalności Gospodarczej), Działalność Gospodarcza może anulować zamówienie w całości.

12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Działalność Gospodarcza zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

13. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Działalność Gospodarczą, o którym mowa w ust. 10-12 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Działalności Gospodarczej umowne prawo odstąpienia, z którego Działalność Gospodarcza może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Działalność Gospodarcza może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Modyfikowanie zamówienia

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Działalność przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta bądź mailowo pisząc na info@cherrish.pl z dopiskiem „Zmiana danych”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Działalność Gospodarczą. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2. W przypadku chęci zmiany przedmiotu – modelu zamówienia o równoznacznej wartości, termin wykonania zamówienia może się wydłużyć, lub pozostać taki sam.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Działalność Gospodarczą. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Działalność Gospodarczą potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez działalność Gospodarczą. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Działalność potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

Czas realizacji zamówień

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Działalność Gospodarcza zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego cherrish.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu dokonania wpłaty, lub zaksięgowania przelewu do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Przykładowy czas wykonania zamówienia:
a) zamówienie od 1 (jednej) do 3 (trzech) sztuk przedmiotu – maksymalnie 3 dni robocze,
b) zamówienie od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) sztuk przedmiotu – maksymalnie 6 dni roboczych,
c) zamówienia od 10 (dziesięciu) sztuk wzwyż – termin ustalany indywidualnie.

3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.

5. Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

6. Nie wysyłamy produktów na terenie kraju i poza terenem kraju za pośrednictwem przesyłki za pobraniem.

Warunki reklamacji

§ 9 Warunki reklamacji

Adres Magazynu, na który kierować reklamacje: 

Agata Czerniszewska Cherrish
ul. Pohulanka 62
05-082 Kwirynów 
Polska

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania danego towaru, z tym że w ciągu 10 dni od zauważenia wady poinformuje o tym Działalność Gospodarczą, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

2. Działalności Gospodarcza w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem koniecznym, aby Działalności Gospodarcza rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu, lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Działalności Gospodarczej i opisem reklamacji, oraz danymi kontaktowymi (Imię, Nazwisko, Adres kontaktowy, Telefon). Dowodem zakupu może być paragon fiskalny, lub wydruk z konta potwierdzający zakup produktu. 

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Działalności Gospodarcza naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Działalność gospodarcza poinformuje mailowo, lub telefonicznie o sposobach rekompensaty reklamowanego produktu, opisanych powyżej.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Działalności Gospodarczej z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Działalności Gospodarczej za nabycie danego produktu.

7. Wady powstałe w wyniku intensywnego użytkowania przedmiotu nie będą rozpatrywane na korzyść Klienta. Wady powstałe z winy Klienta nie będą rozpatrywane na korzyść Klienta. Takie wady to:
a) rozdarcia, rozcięcia wynikłe z kontaktu z ostrym, lub tępym narzędziem,
b) ubrudzenia powstałe po odebraniu przesyłki od kuriera, pracownika Poczty polskiej, lub innego przewoźnika, powstałe po otwarciu przesyłki od klienta,
c) ubrudzenia powstałe po zakupie przedmiotu w sklepie stacjonarnym – po wyjściu ze sklepu,
d) rozdarcia, rozcięcia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
e) wady wynikłe z niewłaściwego konserwowania saszetki, czyli saszetka prana w wodzie o temperaturze przekraczającej 40*C; saszetka suszona po praniu na grzejniku, gorącym wentylatorze czy przy innym źródle ciepła przewyższającego 40*; używanie podczas prania silnych środków czyszczących zawierających chlor; prasowanie saszetki, lub jej elementów w trybie przewyższającym tryb polyester/poliester/nylon.
f ) wady wynikłe z niewłaściwego konserwowania rękawiczek, czyli rękawiczki prane w wodzie o temperaturze przekraczającej 40*C; rękawiczki suszone po praniu na grzejniku, gorącym wentylatorze czy przy innym źródle ciepła przewyższającego 40*; używanie podczas prania silnych środków czyszczących zawierających chlor; prasowanie rękawiczek, lub jej elementów w trybie przewyższającym tryb polyester/poliester/nylon.

Warunki gwarancji

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Działalność Gospodarczą mogą być objęte gwarancją.

2. W przypadku produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

Prawo Klienta do rezygnacji z zamówienia, lub przedmiotu - ZWROTY

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta;

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym cherrish.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym cherrish.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga przedstawienia informacji o zakupie w sklepie internetowym. Może to być potwierdzenie wykonania przelewu, lub mailowe potwierdzenie dokonanej transakcji.

O ile to możliwe proszę o dołączenie do paczki zwrotnej paragonu fiskalnego (nie jest to warunek konieczny).

W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Działalności Gospodarczej produktu w stanie niezniszczonym i nie posiadającym znamion dłuższego użycia. Kupując w sklepie internetowym, Klient ma pełne prawo obejrzeć i wypróbować daną rzecz, tak jak mógłby to zrobić w normalnym, stacjonarnym sklepie. 

Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Działalność Gospodarcza zwróci Klientowi w terminie 7 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu.

5. Działalność Gospodarcza nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi, gdy saszetka lub rękawiczki zostały wykonane na indywidualne zamówienie np. :

a) przedmiot posiada nadruk wg projektu przesłanego przez Klienta,

b) przedmiot został zmodyfikowany przez Klienta – dotyczy zmiany rozmiaru przedmiotu, zmiany długości paska, zmiany koloru suwaka, zmiany koloru paska, zmiany koloru podszewki,

c) nadruk przedmiotu został zmodyfikowany przez Klienta.

7. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy „konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”.

Zwrot należności Klientowi

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Działalność Gospodarcza dokona zwrotu należności w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Działalność Gospodarcza dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
– z góry za pomocą przelewu, lub karty kredytowej, lub za pośrednictwem płatności dostępnych w systemie Dotpay;

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Działalności Gospodarczej numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Działalności Gospodarczej takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Działalności Gospodarczej

Promocje

§ 13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego cherrish mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

c) zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego cherrish.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.

6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Działalność Gospodarcza poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia § 5

7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

Dane osobowe

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dziłalność Gospodarczą danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym cherrish.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego cherrish.pl w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym cherrish.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Działalność Gospodarczą danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Działalność Gospodarczą usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym cherrish.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Działalność Gospodarcza z siedzibą przy ul. Pohulanka 62, 05-082 Kwirynów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: 5311690245, REGON 147088044

3. Działalność Gospodarcza przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym cherrish.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub za pośrednictwem mailowym info@cherrish.pl.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

Newsletter / Postanowienia Końcowe

§ 15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, lub w terminie późniejszym dodając swojego maila w opcji „Newsletter”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego cherrish.pl, a także inne informacje o współpracach, konkursach itp. realizowanych we współpracy z Działalnością Gospodarczą.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Biura obsługi Klienta, lub klikając w różnie umieszczonych na stronie przyciskach „Wypisz się z Newslettera” lub równoznacznych z tą treścią.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego cherrish.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Działalność Gospodarcza dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego cherrish.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Działalność Gospodarcza nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego cherrish.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego cherrish.pl.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Działalność Gospodarcza nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym cherrish.pl są cenami sugerowanymi dla Sklepów stacjonarnych i mogą podlegać podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepach stacjonarnych.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego cherrish.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Działalności Gospodarczej statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym cherrish.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów tylko i wyłącznie w zakresie Działalności Gospodarczej.

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy cherrish.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego cherrish.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Działalnością Gospodarczą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Działalności Gospodarczej.

11. Działalność Gospodarcza zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Działalność Gospodarczą, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego cherrish.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Pin It on Pinterest